MATEŘSKÁ ŠKOLA

1

MŠ sídlí v nové budově v areálu stávající školy. Je, stejně jako škola základní, zaměřena především na vzdělávání dětí se sluchovým postižením a dětí s vadami řeči.