Legislativa

Legislativa


Veškeré zákony a vyhlášky, týkající se provozu mateřských škol, jsou Vám k dispozici u vedoucí učitelky mateřské školy nebo na www.msmt.cz


Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) + změny - č. Z 343/2007, Z č. 49/2009, Z č. 472/2011 Sb., kterým se mění školský zákon


Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů


Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 7 odst. 3, § 19, § 23 odst. 3, § 26 odst. 4 a § 56 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon): ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb.;

Vyhláška č. 43/2006 Sb, o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 273/2009 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů