Režim dne

Organizace dne v MŠ

6.45 - 8.00 scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí +ILP

7.30 - 8.30 ranní hry
didakticky cílené činnosti - učení spontánní i záměrné
(ve skupině i individuálně)
individuální péče-reedukační a kompenzační speciálně pedagogická péče
smyslové hry

8.30 - 8.45 KLP

8.45 - 8.55 cvičení, relaxační cvičení - jóga

8.55 - 9.15 hygiena, svačina

9.15 - 9.45 didakticky zacílené činnosti - skupinové i individuální
individuální logopedická péče
(činnosti podle třídních vzdělávacích programů)

9.45 - 11.35 příprava na pobyt venku, pobyt venku
(pohybové a vzdělávací aktivity)

11.45 - 12.15 oběd

12.15 - 13.00 odchody dětí domů - odpočinkové aktivity (malování, knihy..)

12.30 - 14.00 příprava na spánek, spánek

14.00- 14.30 hygiena, svačina

14.30 - 16.00 odpolední zájmové činnosti dětí
didakticky cílené činnosti
předávání informací rodičům
pobyt venku