Aktuální informace - SPC

Informace o poradenských službách, možnosti objednání klientů

 

Důležitá informace pro klienty SPC - současné i budoucí:

Od 1.února 2017 je součástí týmu sociální pracovnice, Bc. Gabriela Resselová.

Pro informace o poradenských službách, možnostech objednání k vyšetření nebo konzultaci využijte přednostně  telefonní číslo 482 416 410, případně email: resselova@ssplbc.cz Ideální doba pro kontakt je mezi 13.00 -15.00 hodinou. 

Zdůvodnění: V době vyšetření a práce s klientem nemohou ostatní pracovníce vyřizovat telefonní ani emailovou komunikaci.

Děkujeme za pochopení.

Ivana Nováková, vedoucí SPC  

 

Metodické setkání - Raspenava

SPC pořádá ve dnech 7.- 8. prosince 2017 seminář:

Integrované dítě - žák v prostředí českého školství - aktuální otázky (Metodické setkání logopedů a logopedických asistentů mateřských a základních škol Libereckého kraje a pracovníků Speciálně pedagogického centra pro děti sluchově postižené a pro děti s narušenou komunikační schopností v Liberci)
které se uskuteční ve dnech 7. – 8. prosince 2017 v Raspenavě

PROGRAM - „ROZVOJ PERCEPCÍ V NÁVAZNOSTI NA ŠKOLNÍ ÚSPĚŠNOST

Z POHLEDU SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA A PSYCHOLOGA

VÍCE NA WWW.CVLK.CZ