Aktuální informace - Základní škola

Přijetí do školní družiny 2018/2019

Do školní družiny na školní rok 2018/2019 se přijímají všichni přihlášení žáci.

Všem žádostem o přijetí bylo vyhověno.

Celkový počet žáku na školní rok 2018/2019 přijatých do ŠD je 54.

                                                             31. 5. 2018   J. Karásek - ředitel školy

 

 

 

Seznam přijatých žáků do 1. ročníku na školní rok 2018/2019

K základnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 bylo přijato celkem 29 žáků.

V seznamu nemohou být uvedena jména, přijatí jsou uvedeni pod registračními čísly.

100B
101B
102B
103B
104B
105B
106B
107B
108B
112B
115B
116B
117B
119B
120B
121B
122B
123B
124B
125B
126B
127B
128B
129B
130B
131B
132B
133B
134B

                                                                                                      Jakub Karásek, ředitel školy
                                                                                                                                   4. 5. 2018

 

 

"Ředitelské volno" 30. 4. a 7. 5. 2018

30. 4. 2018 - „ředitelské volno“ dle ustanovení § 24 zák. č. 561/2004 Sb.
Příjezd na internát ve středu 2. 5. 2018 do 8:00. Vyučování začíná ve středu 2. 5. 2018 v 8:05.

7. 5. 2018 - ředitelské volno“ dle ustanovení § 24 zák. č. 561/2004 Sb.
Příjezd na internát ve středu 9. 5. 2017 do 8:00. Vyučování začíná ve středu 9. 5. 2018 v 8:05.

                                                                                                        J. Karásek - ředitel školy

Zápis žáků do 1. ročníku základního vzdělávání

Zápis žáků do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2018/2019.

Termíny zápisu: 20., 23., 25., 27. 4. 2018
Pro případné dotazy k zápisu kontaktujte sociální pracovnici p. Hanu Šénovou na tel. 482 416 416 nebo emailu senova@ssplbc.cz

Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku základního vzdělávání

1. Diagnóza
Do školy přijímáme žáky s vadami řeči a žáky se sluchovým postižením, pro které máme vytvořen školní vzdělávací program. 

2. Stupeň podpůrných opatření
Do školy přijímáme děti se speciálními vzdělávacími potřebami středního a těžkého charakteru s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně.

3. Školní zralost
Podmínkou pro přijetí dítěte do prvního ročníku základní školy je školní zralost.

Pro zahájení řízení k zařazení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami do školy zřízené podle
§16 odst. 9, zákona č. 561/2004 Sb., a na základě Vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (§ 20)  je potřeba, aby zákonný zástupce žáka předložil písemné doporučení Speciálně  pedagogického centra pro vady řeči, Speciálně pedagogického centra pro vady sluchu nebo pedagogicko - psychologické poradny, jehož obsahem je doporučení pro vzdělávání v naší škole.

Integrace žáka s jiným typem postižení:

Integrace žáka s jiným typem postižení je v podmínkách naší školy realizována jen výjimečně. V takovém případě je potřeba velmi citlivě zohlednit skladbu žáků ve třídě a schopnost integrovaného žáka se do kolektivu žáků s těžkými logopedickými vadami či vadami sluchu začlenit a vzdělávat. Nezbytnou podmínkou k integraci je volná kapacita třídy. Maximální počet žáků s jiným typem zdravotního postižení nesmí přesáhnout 25%.

                                                                                                        Jakub Karásek - ředitel školy