Aktuální informace - Základní škola

Zápis žáků do 1. ročníku základního vzdělávání

Zápis žáků do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2018/2019.

Termíny zápisu: 20., 23., 25., 27. 4. 2018
Pro případné dotazy k zápisu kontaktujte sociální pracovnici p. Hanu Šénovou na tel. 482 416 416 nebo emailu senova@ssplbc.cz

Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku základního vzdělávání

1. Diagnóza
Do školy přijímáme žáky s vadami řeči a žáky se sluchovým postižením, pro které máme vytvořen školní vzdělávací program. 

2. Stupeň podpůrných opatření
Do školy přijímáme děti se speciálními vzdělávacími potřebami středního a těžkého charakteru s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně.

3. Školní zralost
Podmínkou pro přijetí dítěte do prvního ročníku základní školy je školní zralost.

Pro zahájení řízení k zařazení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami do školy zřízené podle
§16 odst. 9, zákona č. 561/2004 Sb., a na základě Vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (§ 20)  je potřeba, aby zákonný zástupce žáka předložil písemné doporučení Speciálně  pedagogického centra pro vady řeči, Speciálně pedagogického centra pro vady sluchu nebo pedagogicko - psychologické poradny, jehož obsahem je doporučení pro vzdělávání v naší škole.

Integrace žáka s jiným typem postižení:

Integrace žáka s jiným typem postižení je v podmínkách naší školy realizována jen výjimečně. V takovém případě je potřeba velmi citlivě zohlednit skladbu žáků ve třídě a schopnost integrovaného žáka se do kolektivu žáků s těžkými logopedickými vadami či vadami sluchu začlenit a vzdělávat. Nezbytnou podmínkou k integraci je volná kapacita třídy. Maximální počet žáků s jiným typem zdravotního postižení nesmí přesáhnout 25%.

                                                                                                        Jakub Karásek - ředitel školy

 




 

Závody v běhu na lyžích - Bedřichov 2018

LOGO běh na lyžích 2018

Ve středu 7. 2. 2018 naše škola pořádala 1. ročník závodu v běhu na lyžích. Dívky závodily na trati 2 km, chlapci na 2,5 km, štafeta se jela na okruhu 6 x 500 m. Všichni zúčastnění si odnesli drobné ceny na památku a ti nejlepší krásné skleněné medaile. Těšíme se na příští rok a doufáme v opětovnou hojnou účast, akce se velmi vydařila. Jakub Karásek

foto na web - skupinové foto

 

Interaktivní divadelní představení To tě přijde draho aneb ...

Divadelní představení tlumočené do znakového jazyka zaměřené na finanční gramotnost se uskuteční prostorách naší školy ve středu 7. 2. 2018 od 13:00. Více informací k nalezení v přiloženém letáku.  V případě zájmu z řad rodičů a veřejnosti kontaktujte ředitele školy.

Divadlo finanční gramotnost

 

 

 

Krytý přístřešek pro kola a koloběžky

Vážení rodiče,

žáci naší školy mohou, v případě hezkého říjnového počasí, využít k parkování kol nebo koloběžek nový přístřešek. Kola i koloběžky je třeba uzamknout.

přístřešek na kola

Zamykání koloběžek - viz obrázek

zamykání koloběžek

Jakub Karásek - ředitel školy