Projekty ESF

Volnočasové aktivity pro žáky 1. stupně a 2. stupně
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0./0.0./16_022/0006761

Od 1. 9. 2017 je škola zapojena do projektu č. 02_16_022 a 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I
Z projektu je financován Klub zábavné logiky a deskových her, Čtenářský klub a Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

_____________________________________________________________________________

Ovoce do škol
Projekt „Ovoce do škol" je určen žákům I. stupně školy. V rámci projektu dostávají žáci ovoce a zeleninu „zdarma" mimo stravovací normu školního stravování. Projekt je spolufinancován evropským společenstvím. Cílem je vést děti k pravidelné konzumaci ovoce a zeleniny, jako přirozené součásti denního jídelníčku.


 

EU PENÍZE ŠKOLÁM
Od 1. 9. 2011 se škola zapojila do projektu Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost oblasti podpory 1.4 jehož cílem je zvýšení kvality vzdělávání.

Hlavním cílem projektu je tvorba nových vzdělávacích materiálů, jejich začlenění do výuky a zlepšení materiálního vybavení školy především v oblasti informačních a komunikačních technologií. Mezi další cíle patří další vzdělávání pedagogických pracovníků v jednotlivých podporovaných oblastech klíčových aktivit a individuální přístup k žákům s rozdílnými vzdělávacími potřebami.

Trvání projektu
1.9.2011 – 28.2.2014

Registrační číslo
CZ.1.07/1.4.00/21.3231

pdfProjektový záměr


 

PROJEKT ESF PORADENSTVÍ V LIBERECKÉM KRAJI
Speciálně pedagogické centrum pro děti a žáky s vadami řeči při naší škole je zapojeno do projektu Poradenství v Libereckém kraji

Projekt Poradenství v Libereckém kraji napomáhá komplexnímu rozvoji psychologických, speciálně - pedagogických a asistenčních služeb na území Libereckého kraje. Sestává se ze vzájemně propojených aktivit - rozšíření a zkvalitnění poradenských služeb, vytvoření sítě poskytovatelů těchto služeb ve vazbě na další instituce a výměny zkušeností mezi poradenskými pracovníky ve školství. Dále je plánováno doplnění nabídky vzdělávacích programů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Projekt je financován v rámci oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2007 a Libereckého kraje 2008. Příjemcem podpory a nositelem projektu je Liberecký kraj, na realizaci se však podílí široké spektrum partnerů působících v poradenství: pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra a školy, v nichž se vzdělávají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami.

Trvání projektu
1.6.2010 – 31.5.2013

Registrační číslo
CZ.1.07/1.2.00/14.0133