Internát

Interiéry internátu jsou přizpůsobeny k ubytování dětí a žáků různých věkových kategorií. Jejich pokoje jsou barevné, dětské se dvěma až třemi lůžky. Každé dva pokoje mají hygienické zázemí, tj. sprchu, WC a dvě umyvadla. Ve výchovné skupině jsou děti přibližně stejného věku. Činnosti skupiny si děti s vychovatelkou upravují. Zahrnuje aktivity spojené s přípravou na vyučování, pobyty venku, sociální učení, návštěvy kulturních představení a městské knihovny, bazénu a podobně. Dětem od 12 let jsou umožněny i samostatné vycházky do města za předpokladu, že k tomu dají jejich rodiče souhlas.

Internát je nositelem zájmové činnosti dětí a všech mimoškolních aktivit nejen pro ubytované, ale i pro žáky z Liberce a blízkého okolí. Jedná se o kroužky sportovní (kopaná, košíková, cyklistika, florbal). Dále to je kroužek keramický a kroužek informatiky.

 

 

Internát - organizační a provozní informace

Vážení rodiče, pokud budete potřebovat telefonicky

hovořit s vychovateli o Vašem dítěti využijte prosím těchto termínů:

denní vychovatelé: pondělí a středa 17:30 – 18:00 hod

noční vychovatelé: pondělí a středa 19:30 – 20:00 hod.

internát D2 – tel. 482416437

internát E2 - tel. 482416415

Děkujeme, že akceptováním těchto termínů nebude docházet

k narušování výchovné činnosti vychovatelů a dětí.                                  

V jiných dnech a časech telefonujte pouze v naléhavých případech!

Vedoucí vychovatelku S. Havlíčkovou můžete kontaktovat tel. i osobně

pondělí – pátek 8:00 – 11:00, SMS kdykoliv (778 536 644)

Děkujeme za pochopení.

Ubytovací kapacita internátu je 48 lůžek. Děti jsou ubytované ve dvou patrech.

D2 - (p. vych.Vránek Roman, Schuhová Alena, Hendrychová Blanka) telefon 482 416 437
- zde jsou ubytované děti prvního stupně a všechna děvčata

E2 - (p. vych. Šlajchová Jana, Reinerová Jana) telefon 482 416 415
- zde jsou ubytovaní chlapci

Vedoucí vychovatelka: Havlíčková Simona - tel. 482 416 407 ( mob. 776 743 134)

Páteční odjezd dětí domů - po skončení vyučování v 11:45 hod. nebo 12:40 hod.
- internát je v provozu do 16:00 hodin

Nedělní příjezd dětí a žáků na internát je v době od 14:00 -18:00 (Ve vyjímečných případech do 20:00 hod.).
Příjezd do školy je možný také v pondělí do 8:00 hodin. V 8:05 začíná vyučování.


Denní režim internátu: pondělí - pátek

7:00 budíček
7:00 - 7:50 snídaně
7:55 odchod do školy na vyučování
9:40 (10:45) dopolední svačina

11:40 - 13:45 oběd

12:00 (14:00) odpolední program internátu 1
15:00 - 16:00 odpolední svačina
16:00 - 18:00 příprava na vyučování, odpolední program 2
18:00 - 18:30 večeře
18:30 - 19:30 večerní program internátu
20:00 - 22:00 večerka

večerka
20:00 děti do věku 10 let
20:30 - 21:00 děti ve věku 11 - 12 let
21:30 děti ve věku 13 - 14 let
21:30 - 22:00 mláděž nad 15 let