Úvod - SPC

SPC - SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM

Pracovníci SPC poskytují služby dětem, žákům a studentům sluchově postiženým i dětem, žákům a studentům s narušenou komunikační schopností, jejich rodičům a učitelům. SPC působí v regionu Libereckého kraje a sídlí v budově mateřské školy.

Důležité odkazy: