Informace pro pedagogy

Máte ve Vašem zařízení dítě, žáka nebo studenta se speciálními vzdělávacími potřebami? Pracovníci SPC poskytují služby dětem, žákům a studentům se sluchovým postižením i dětem, žákům a studentům s narušenou komunikační schopností, jejich rodičům a učitelům. SPC působí v regionu Libereckého kraje. Konzultace jsou možné po dohodě v zařízení SPC i v prostředí školy.


Služby pro školy


Služby pro učitele

  • informace o sluchovém postižení a jeho vlivu na vzdělávání

  • speciálně pedagogická diagnostika (Žádost o vyšetření, Souhlas se zpracováním os. údajů, dotazník pro , ZŠ, SŠ)

  • doporučení rozsahu individuální péče

  • vypracování odborného posudku na integrované dítě poradenské služby, kontakty na odborná pracoviště v regionu

  • zapůjčení odborné literatury

  • zapůjčení zesilovacích aparátů pro zlepšení komunikace ve třídě

  • nabídka náslechů a získání odborné praxe v SPC

  • půjčování speciálních pomůcek, učebnic, odborné literatury

  • kontakty na odborná pracoviště v regionu

  • nabídka vzdělávacích akcí