Loading color scheme

INFORMACE PRO PEDAGOGY

Máte ve Vašem zařízení dítě, žáka nebo studenta se speciálními vzdělávacími potřebami? Pracovníci SPC poskytují služby dětem, žákům a studentům se sluchovým postižením i dětem, žákům a studentům s narušenou komunikační schopností, jejich rodičům a učitelům. SPC působí v regionu Libereckého kraje. Konzultace jsou možné po dohodě v zařízení SPC i v prostředí školy.

Služby pro školy

Služby pro učitele

  • informace o sluchovém postižení a jeho vlivu na vzdělávání
  • speciálně pedagogická diagnostika (Žádost o vyšetření, Souhlas se zpracováním os. údajů, dotazník pro , ZŠ, SŠ)
  • doporučení rozsahu individuální péče
  • vypracování odborného posudku na integrované dítě poradenské služby, kontakty na odborná pracoviště v regionu
  • zapůjčení odborné literatury
  • zapůjčení zesilovacích aparátů pro zlepšení komunikace ve třídě
  • nabídka náslechů a získání odborné praxe v SPC
  • půjčování speciálních pomůcek, učebnic, odborné literatury
  • kontakty na odborná pracoviště v regionu
  • nabídka vzdělávacích akcí