Loading color scheme

České unie neslyšících otevírá dětskou skupinu pro děti se sluchovou vadou ve věku 7-12 let

unieneslys8. 9. 2021 Česká unie neslyšících otevírá novou dětskou skupinu pro děti se sluchovou vadou ve věku 7 - 12 let. Více informací v letáku. J. Karásek