Loading color scheme

Pohlednice z cest

Egypt6. 3. 2023      V pondělí 6. března strávily třídy 6.D a 7.E/8.C část výuky v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Program Pohlednice z cest propojoval nejrůznější oblasti a díky vyhledávání informací v dětských encyklopediích si žáci prohloubili své znalosti. Poznáte podle indicií, který ze států je na pohlednicích vyfocen?

Velká Británie, Mexiko, Itálie nebo Egypt?

Více ve fotogalerii.