Loading color scheme

Projektový den na 2. stupni ZŠ

24. 4. 2019 Žáci druhého stupně se v rámci projektového dne prostřídali na pěti stanovištích, které byly připraveny v areálu školy. Jednalo se o dopravní a zdravotní výchovu, živelné pohromy, jízdu zručnosti na kole a první pomoc. K předávání informací sloužili naučné filmy, programy na interaktivních tabulích, hravé doplňovačky a diskuze s aktivními ukázkami záchranných technik první pomoci. Informace pro neslyšící žáky byly tlumočeny do znakového jazyka.