Loading color scheme

Planeta Země 3000

19. 9. 2019 Planeta Země 3000 je naučný vzdělávací projekt s přírodovědně-historicko-zeměpisným přesahem určený pro žáky ZŠ, gymnázií a SŠ v celé ČR. Cílem projektu je nejenom přibližovat žákům krásy, ale i aktuální problémy našeho světa, motivovat naše diváky ke vzdělávání a seberozvoji, vést děti k úctě, pokoře a zájmu o okolní svět. Program žáky nejen učí a baví, ale také přispívá k zamyšlení se a vytvoření životních hodnot. Žáci 2. stupně naší školy se programu zúčastnili dne 19. 9. 2019 v libereckém Koloseu. J. Karásek