Loading color scheme

7.A a 7.E - projekt Člověk a zvíře

19. 9. 2019 Ve středu 18. září 2019 se vydala třída 7.E do Tierparku v Žitavě. V rámci projektu Člověk a zvíře zde děti zábavnou formou plnily úkoly spojené s bližším poznáváním zvířecí říše – především vodního hmyzu. Tento den nabídl žákům možnost spolupráce s dětmi z německé základní školy. Naši sedmáci tak nejenom překonávali česko-německou jazykovou bariéru, ale zároveň ukázali, že jako třída umí táhnout za jeden provaz. 
Ten samý den strávili žáci 7.A dopoledne zkoumáním funkcí a možností lidského těla. I oni spolupracovali ve skupinách se žáky německé základní školy. S těmi se sešli na severu Čech, a to v liberecké iQLANDII, která nabízí pro tyto účely ideální prostory. Komunikace s německými vrstevníky probíhala především v angličtině. Fotografie jsou zveřejněny ve fotogalerii ZŠ. Pavla Smolová a Petra Píchová