Loading color scheme

Cvičný požární poplach

porn-poplach4. 10. 2019 V pátek 4. 10. 2019 v 10:05 byl školním rozhlasem v celém objektu vyhlášen cvičný požární poplach. Evakuace žáků základní školy, dětí z mateřské školy, vychovatelů školní družiny, pracovníků SPC, kuchařek z kuchyně, pracovníků ekonomického úseku, údržby a úklidu proběhla za 3 minuty přesně. Všichni se evakuovali nejbližším únikovým východem a sešli jsme se na shromaždišti před hlavním vchodem do ZŠ. Vše proběhlo pod odborným dohledem specialisty na bezpečnost a ochranu zdraví pří práci. Jsme rádi, že šlo pouze o nácvik. J. Karásek