Loading color scheme

Průběžné informace - duben 2020

mmt-mz18. 4. 2020 Vážení rodiče, dovolte mi několik informací k otevření škol. První stupeň ZŠ by měl být otevřen 25. května, druhý stupeň by měl fungovat formou individuálních konzultací. Organizace výuky, nošení roušek, režim přestávek, provoz družiny, internátu, školní jídelny a dodržování hygieny budou mít přesná pravidla.

Jakmile budeme mít jasné pokyny a informace z Ministerstva školství a Ministerstva zdravotnictví k "novému" provozu školy budeme Vás neprodleně informovat. J. Karásek