Loading color scheme

SPC PRO DĚTI, ŽÁKY A STUDENTY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM

Nabízí:

Služby pro rodiče

 • SPC - Základní škola a Mateřská škola logopedická, Liberec
 • intervence při zjištění postižení
 • pomoc při budování způsobu komunikace
 • poradenství sociálně právní
 • informace o kompenzačních pomůckách, kontakty na odborná pracoviště a nadace
 • doporučení optimálního vzdělávání, konzultace a řešení výukových a výchovných obtíží
 • psychologické a speciálně pedagogické vyšetření, pomoc při profesionální orientaci
 • zapůjčení odborné literatury
 • zabezpečení výuky znakového jazyka pro rodiče neslyšících dětí

Služby pro děti

 • individuální logopedická péče a reedukace sluchu v SPC
 • pomoc při zajištění logopedické péče v místě bydliště
 • psychologické a speciálně pedagogické vyšetření
 • zapůjčení kompenzačních pomůcek a učebnic pro sluchově postižené
 • krátkodobé diagnostické pobyty ve speciální škole pro sluchově postižené (posouzení vědomostí dítěte)
 • individuální logopedická péče o děti s kochleárním implantátem
 • pomoc při výběru vhodné mateřské či základní školy

Služby pro školy

 • SPC - Základní škola a Mateřská škola logopedická, Liberec
 • informace o možnostech integrace
 • vyšetření dětí pro potřeby zařazení do systému vzdělávání
 • vypracování odborného posudku na integrované dítě a spolupráce při vytváření individuálních vzdělávacích plánů
 • informace o pomůckách a podmínkách pro vzdělávání žáků se sluchovým postižením
 • informace o pomůckách
 • vřazování dětí, žáků a studentů do speciálních tříd

Služby pro učitele

 • speciálně pedagogická diagnostika
 • informace o sluchovém postižení a jeho vlivu na vzdělávání
 • nabídka vzdělávacích akcí
 • doporučení rozsahu individuální péče
 • zapůjčení odborné literatury
 • zapůjčení zesilovacích aparátů pro zlepšení komunikace ve třídě
 • nabídka náslechů a získání odborné praxe v SPC
 • kontakty na odborná pracoviště v regionu
 • vypracování odborného posudku na integrované dítě poradenské služby, kontakty na odborná pracoviště v regionu
 • nabídka vzdělávacích akcí
 • nabídka náslechů a získání odborné praxe v SPC
 • půjčování speciálních pomůcek, učebnic, odborné literatury