Loading color scheme

Školní družina

INFORMACE O ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Provozní doba: všední dny mimo prázdnin a svátků
pondělí – pátek
- ranní družina 6:30 – 7:45 hodin (příjem žáků do 7:30)
- odpolední družina 11:45 – 16:30 hodin

Úhrada za školní družinu činí ve školním roce 2020/2021 200 Kč na měsíc.

Školní družina je rozdělena na dvě oddělení:

ŠD I. – pro děti 1. a 2. tříd, patro E1
1. oddělení - vychovatelka: Marcela Ulmannová (tel. 482 416 435)
2. oddělení - vychovatelka Kateřina Hlaváčová (tel. 482 416 435)

ŠD II. – pro děti 3. tříd – patro D3
3. oddělení - vychovatelka: Jana Doubková (tel. 482 416 408)
4. oddělení - vychovatelka Simona Havlíčková (tel. 482 416 408)

Vedoucí vychovatelka: Simona Havlíčková – tel. 482 416 407 (778 536 644).

Ranní ŠD – všechny děti jsou umístěny na patře E1, volejte linku 435.
Odpolední ŠD – žáci jsou rozdělení na patra E1 nebo D3, při vyzvedávání volte telefonní linku podle umístění svého dítěte (435 nebo 408)

Kapacita školní družiny je od 1. 9. 2018 55 žáků.
Přijímání žáků do školní družiny je řešeno "Pokynem ředitele školy k přijímání žáků do školní družiny – kritéria přijetí" (viz výše)
Pro zájmové vzdělávání školní družiny je vytvořen Školní vzdělávací program školní družiny. Jedná se o veřejně přístupný dokument, který je k dispozici k nahlédnutí v prostorách před ředitelnou školy nebo u vedoucí vychovatelky.

Upozornění rodičům: má-li být dítě uvolněno ze školní družiny dříve, než v době uvedeném na zápisním lístku, musí se předem prokázat Vaším písemným, ústním či tel. vyzváním. Také prosíme omluvenky, pokud dítě nenavštíví ŠD z důvodu nemoci. Omluvit dítě ze ŠD je možné i SMS zprávou na tel. 778 536 644 ( Havlíčková, viz kontakty).
Pozn. Pokud budete omlouvat nemocné dítě, nezapomeňte také odhlásit stravu v kuchyni do 7:30 hodin na tel. 482 416 405 (je zde také záznamník).
Pokud budete mít zájem, můžete se do naší školní družiny přijít kdykoliv podívat, rádi Vás přivítáme.
Přípravu na vyučování nezajišťujeme.