Loading color scheme

Školská rada

Školská rada byla zřízena v roce 2006:

Předsedkyně:
Mgr. Renata Mauermannová (zástupce pedagogů), 

Mgr. Petr Zach (zástupce pedagogů), 
MUDr. Zuzana Herčíková (zástupce zřizovatele),
Mgr. Radoslava Žáková (zástupce zřizovatele), 
Viktor Kotek (zástupce rodičů), 
Hana Richterová (zástupce rodičů)