Loading color scheme

Informace o MŠ

Mateřská škola se zaměřuje na vzdělávání dětí se sluchovým postižením nebo s narušenou komunikační schopností. Kvalitní péči zajišťují učitelky MŠ, speciální pedagogové, logopedky a asistentky. Naším přáním je, aby děti byly v psychické i fyzické pohodě, aby domů odcházely spokojené a s novými zážitky.

Základní údaje

  • ředitel školy: Mgr. Jakub Karásek (karasek@ssplbc.cz, telefon 482 416 401)
  • vedoucí učitelka: Mgr. Jitka Kaftanová (kaftanova@ssplbc.cz, telefon 482 416 447, 778 536 646)
  • provozní doba: 6:00 – 16:30
  • Přijímáme děti zpravidla ve věku od 3 do 7 let, vždy na doporučení Speciálně pedagogického centra pro vady řeči, Speciálně pedagogického centra pro sluchově postižené nebo foniatra.
  • Vzdělávání zajišťuje šest učitelek a jedna asistentka pedagoga.
  • Maximální kapacita školky je 24 žáků, kteří jsou rozděleni do tří tříd.
  • Dětem ze vzdálenějších míst nabízíme možnost ubytování na školním internátu.
  • Moderní budova mateřské školy byla postavena v roce 2004, je bezbariérová a disponuje rozsáhlou zahradou. Je součástí rozlehlého areálu, ve kterém se nachází i základní škola, speciálně pedagogické centrum, internát, školní jídelna, technické zázemí aj.
  • Všem rodičům, kteří mají zájem umístit své dítě v naší mateřské škole, nabízíme po předchozí domluvě, možnost prohlídky školy.

Charakteristika školy

Mateřská škola se zaměřuje na vzdělávání dětí se sluchovým postižením nebo s narušenou komunikační schopností. Kvalitní péči zajišťují učitelky MŠ, speciální pedagogové, logopedky a asistentky. Naším přáním je, aby děti byly v psychické i fyzické pohodě, aby domů odcházely spokojené a s novými zážitky.

Vzdělávání probíhá podle školního vzdělávacího programu „Barevné kuličky poznávání“. Prvořadým cílem výchovně vzdělávacího procesu je podpora a rozvoj individuálních schopností, komunikačních dovedností dítěte a náprava vadné výslovnosti. U dětí se sluchovým postižením jde především o nalezení nejvhodnějšího způsobu komunikace, jejího osvojování a následného rozvíjení. Ve všech třídách probíhá intenzivní logopedická péče - individuální i kolektivní. Mateřská škola zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte a všestranný rozvoj jeho osobnosti. Navazuje na výchovu v rodině a v součinnosti s ní zajišťuje rozvoj dětských schopností a dovedností s ohledem na individualitu dítěte. Děti jsou pro nás rovnocennými partnery, kterým jsme připraveni naslouchat a pomoci jim se snadným vstupem do dalšího života.