Loading color scheme

Organizace školního roku 2020/2021 - přehled volných dní

1. 9. 2021 - slavnostní zahájení školního roku
8:05 – 8:45 - Žáci jsou v kmenových třídách s třídními učiteli.
                        Žáci 1. tříd mají informativní schůzku se svými rodiči ve třídách.
dopoledne – individuální konzultace rodičů s učiteli, vychovatelkami, administrativní pracovnicí a vedoucí školní jídelny
Provoz školní družiny a internátu začíná v 8:30.
2. 9. 2021 - Začíná pravidelné vyučování.
27. 9. 2021 -
„ředitelské volno“ dle ustanovení § 24 zák. č. 561/2004 Sb.
28. 9. 2021
- Den české státnosti (státní svátek) Odjezd z internátu v pátek 24. 9. 2021 po vyučování, příjezd na internát ve středu 29. 9. 2021 do 8:00.
28. 10. 2021 - Den vzniku samostatného Československého státu (státní svátek)
27. 10. - 29. 10. 2021 - Podzimní prázdniny
Odjezd z internátu v úterý 26. 10. 2021 po dopoledním vyučování, příjezd na internát v neděli 31. 10. 2021 od 14:00. Vyučování začne v pondělí 1. 11. 2021 v 8:05.
17. 11. 2021 - Den boje za svobodu a demokracii (státní svátek) Odjezd z internátu v úterý 16. 11. 2021 po dopoledním vyučování, příjezd na internát ve čtvrtek 18. 11. 2021 do 8:00.
23. 12. 2021 – 2. 1. 2022 - Vánoční prázdniny
Odjezd z internátu ve středu 22. 12. 2021 po dopoledním vyučování, příjezd na internát v neděli 2. 1. 2022 od 14:00. Vyučování začne v pondělí 3. 1. 2022 v 8:05.
4. 2. 2022 - Pololetní prázdniny
14. 2. – 20. 2. 2022 - Jarní prázdniny
Odjezd z internátu v pátek 11. 2. 2022 po vyučování, příjezd na internát je v neděli 20. 2. 2022 od 14:00. Vyučování začne v pondělí 21. 2. 2022
v 8:05.
14. 4. 2022 - Velikonoční prázdniny
15. 4. 2022 - Velký pátek
(státní svátek)
18. 4. 2022 - Velikonoční pondělí (státní svátek)
Odjezd z internátu ve středu 13. 4. 2022 po vyučování. Příjezd na internát v úterý 19. 4. 2022 do 8:00. Vyučování začne v úterý 19. 4. 2022 v 8:05.
1. 5. 2022 -  Svátek práce (státní svátek – připadá na neděli)
8. 5. 2022
- Den vítězství (státní svátek – připadá na sobotu)
1. 7. – 31. 8. 2022 - Hlavní prázdniny
Odjezd z internátu ve čtvrtek 30. 6. 2022 od 8:45.