Loading color scheme

Organizace školního roku 2020/2021 - přehled volných dní

1. 9. 2020 - slavnostní zahájení školního roku
8:05 – 8:45 - Žáci jsou v kmenových třídách s třídními učiteli.
                        Žáci 1. tříd mají informativní schůzku se svými rodiči ve třídách.
dopoledne – individuální konzultace rodičů s učiteli, vychovatelkami, administrativní pracovnicí a vedoucí školní jídelny
Provoz školní družiny a internátu začíná v 8:30.
2. 9. 2020 - Začíná pravidelné vyučování.
28. 9. 2020
- Den české státnosti (státní svátek) Odjezd z internátu v pátek 25. 9. 2020 po vyučování, příjezd na internát v úterý 29. 9. 2020 do 8:00.
28. 10. 2020 - Den vzniku samostatného Československého státu (státní svátek)
29. 10. - 30. 10. 2020 - Podzimní prázdniny
Odjezd z internátu v úterý 27. 10. 2020 po vyučování, příjezd na internát v neděli 1. 11. 2020 od 14:00. Vyučování začne v pondělí 2. 11. 2020 v 8:05.
16. 11. 2020 - „ředitelské volno“ dle ustanovení § 24 zák. č. 561/2004 Sb.
17. 11. 2020 - Den boje za svobodu a demokracii (státní svátek) Odjezd z internátu v pátek 13. 11. 2020 po vyučování, příjezd na internát ve středu 18. 11. 2020 do 8:00.
23. 12. 2020 – 3. 1. 2021 - Vánoční prázdniny
Odjezd z internátu v úterý 22. 12. 2020 po dopoledním vyučování, příjezd na internát v neděli 3. 1. 2021 od 14:00. Vyučování začne v pondělí 4. 1. 2021 v 8:05.
29. 1. 2021 - Pololetní prázdniny
1. 2. – 7. 2. 2021 - Jarní prázdniny
Odjezd z internátu ve čtvrtek 28. 1. 2021 po dopoledním vyučování, příjezd na internát je v neděli 7. 2. 2021 od 14:00. Vyučování začne v pondělí 8. 2. 2021
v 8:05.
1. 4. – 2. 4. 2021 - Velikonoční prázdniny
5. 4. 2021 - Velikonoční pondělí (státní svátek)
Odjezd z internátu ve středu 31. 3. 2021 po vyučování. Příjezd na internát v úterý 6. 4. 2021 do 8:00. Vyučování začne v úterý 6. 4. 2021 v 8:05.
1. 5. 2021 -  Svátek práce (státní svátek – připadá na sobotu)
8. 5. 2021
- Den vítězství (státní svátek – připadá na sobotu)
1. 7. – 31. 8. 2021 - Hlavní prázdniny
Odjezd z internátu ve středu 30. 6. 2020 od 8:45.