Loading color scheme

O škole, podmínky pro přijetí žáka

Základní škola a Mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace
Zřizovatel: Liberecký kraj
Spádová oblast: Liberecký kraj

Do základní školy přijímáme žáky s různým stupněm sluchového postižení. Na vzdělávání sluchově postižených žáků se specializujeme takřka 65 let.

Do základní školy přijímáme žáky s těžkou poruchou komunikačních schopností, kterou nelze kompenzovat běžnou logopedickou či foniatrickou ambulantní péčí. Jedná se o nejtěžší poruchy řeči – dysfázie, různé formy mutismu, palatolálie, batbuties (koktavost) či těžké formy dyslalie a verbální dyspraxie.

Číst více

Organizace školního roku 2019/2020 - přehled volných dní

2. 9. 2019 - slavnostní zahájení školního roku
8:05 – 8:45 - Žáci jsou v kmenových třídách s třídními učiteli.
                     Žáci 1. tříd mají informativní schůzku se svými rodiči ve třídách.
Dopoledne – individuální konzultace rodičů s učiteli, vychovatelkami, administrativní pracovnicí a vedoucí školní jídelny
Provoz školní družiny a internátu začíná v 8:30.

3. 9. 2019Začíná pravidelné vyučování.
28. 9. 2019
- Den české státnosti (státní svátek – připadá na sobotu)
28. 10. 2019 - Den vzniku samostatného Československého státu (státní svátek)
29. 10. - 30. 10. 2019 - Podzimní prázdniny
Odjezd z internátu v pátek 25. 10. 2019 po vyučování, příjezd na internát ve středu 30. 10. 2019 od 14:00. Vyučování začne ve čtvrtek 31. 10. 2019 v 8:05.
17. 11. 2019 - Den boje za svobodu a demokracii (státní svátek – připadá na neděli).
23. 12. 2019 – 3. 1. 2020 - Vánoční prázdniny
Odjezd z internátu v pátek 20. 12. 2019 po vyučování, příjezd na internát v neděli 5. 1. 2020 od 14:00. Vyučování začne v pondělí 6. 1. 2020 v 8:05.
31. 1. 2020 - Pololetní prázdniny
Odjezd z internátu ve čtvrtek 30. 1. 2020 po dopoledním vyučování, příjezd na internát je v neděli 2. 2. 2020 od 14:00. Vyučování začne v pondělí 3. 2. 2020
v 8:05.
9. 3. – 15. 3. 2020 - Jarní prázdniny
Odjezd z internátu v pátek 6. 3. 2020 po vyučování. Příjezd na internát v neděli 15. 3. 2020 od 14:00. Vyučování začne v pondělí 16. 3. 2020 v 8:05.
9. 4. – 10. 4. 2020 - Velikonoční prázdniny
13. 4. 2020 - Velikonoční pondělí (státní svátek)
Odjezd z internátu ve středu 8. 4. 2020 po vyučování. Příjezd na internát v úterý 14. 4. 2020 do 8:00. Vyučování začne v úterý 14. 4. 2020 v 8:05.
1. 5. 2020 -  Svátek práce (státní svátek)
Odjezd z internátu ve čtvrtek 30. 4. 2020 po dopoledním vyučování, příjezd na internát v neděli 3. 5. 2020 od 14:00. Vyučování začne v pondělí 4. 5. 2020 v 8:05.
8. 5. 2020 - Den vítězství (státní svátek).
Odjezd z internátu ve čtvrtek 7. 5. 2020 po dopoledním vyučování, příjezd na internát v neděli 10. 5. 2020 od 14:00. Vyučování začne v pondělí 11. 5. 2020 v 8:05.
1. 7. – 31. 8. 2020 - Hlavní prázdniny
Odjezd z internátu v úterý 30. 6. 2020 od 8:45.

Číst více

Celostátní sportovní hry sluchově postižených žáků

Termín konání: 23. 6. – 26. 6. 2019

Kontakt:
Ředitelka CSHSPŽ - Mgr. Klára Masnicová (csh2019@ssplbc.cz)

Číst více