Loading color scheme

Podmínky pro přijetí žáka

Základní škola a Mateřská škola logopedická, Liberec

Do základní školy přijímáme žáky s těžkou poruchou komunikačních schopností, kterou nelze kompenzovat běžnou logopedickou či foniatrickou ambulantní péčí. Jedná se o nejtěžší poruchy řeči – dysfázie, různé formy mutismu, palatolálie, batbuties (koktavost) či těžké formy dyslalie a verbální dyspraxie. Dále přijímáme žáky s různým stupněm sluchového postižení.

Číst více

Organizace školního roku 2018/2019 - přehled volných dní

3. 9. 2018 - slavnostní zahájení školního roku
8:05 – 8:45 - Žáci jsou v kmenových třídách s třídními učiteli.
Žáci 1. tříd mají informativní schůzku se svými rodiči ve třídách.
dopoledne – individuální konzultace rodičů s učiteli, vychovatelkami, administrativní pracovnicí a vedoucí školní jídelny. Provoz školní družiny a internátu začíná v 8:30.

Číst více

Celostátní sportovní hry sluchově postižených žáků

Termín konání: 23. 6. – 26. 6. 2019

Kontakt:
Ředitelka CSHSPŽ - Mgr. Klára Masnicová (csh2019@ssplbc.cz)

Číst více