Loading color scheme

O škole, podmínky pro přijetí žáka

Základní škola a Mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace
Zřizovatel: Liberecký kraj
Spádová oblast: Liberecký kraj

Do základní školy přijímáme žáky s různým stupněm sluchového postižení. Na vzdělávání sluchově postižených žáků se specializujeme takřka 65 let.

Do základní školy přijímáme žáky s těžkou poruchou komunikačních schopností, kterou nelze kompenzovat běžnou logopedickou či foniatrickou ambulantní péčí. Jedná se o nejtěžší poruchy řeči – dysfázie, různé formy mutismu, palatolálie, batbuties (koktavost) či těžké formy dyslalie a verbální dyspraxie.

Číst více

Organizace školního roku 2022/2023 - přehled volných dní

1. 9. 2022 - slavnostní zahájení školního roku
8:05 – 8:45    Žáci jsou v kmenových třídách s třídními učiteli.
8:05 - 8:20     Žáci 1. tříd a jejich doprovod mají slavnostní zahájení v knihovně.
dopoledne – individuální konzultace rodičů s učiteli, vychovatelkami, administrativní pracovnicí a vedoucí školní jídelny
Provoz školní družiny a internátu začíná v 8:30.
2. 9. 2022 - Začíná pravidelné vyučování.
28. 9. 2022 - Den české státnosti (státní svátek) odjezd z internátu v úterý 27. 9. 2022 po dopoledním vyučování, příjezd na internát ve čtvrtek 29. 9. 2022 do 8:00.
26. 10. a 27. 10. 2022 Podzimní prázdniny Odjezd z internátu v úterý 25. 10. 2022 po dopoledním vyučování, příjezd na internát v neděli 30. 10. 2022 od 14:00. Vyučování začne v pondělí 31. 10. 2022 v 8:05.
28. 10. 2022 - Den vzniku samostatného Československého státu (státní svátek)
17. 11. 2022 - Den boje za svobodu a demokracii (státní svátek) Odjezd z internátu ve středu 16. 11. 2022 po vyučování, příjezd na internát v neděli 20. 11. 2022 od 14:00.
18. 11. 2022 - „ředitelské volno“ dle ustanovení § 24 zák. č. 561/2004 Sb.
23. 12. 2022 – 2. 1. 2023 - Vánoční prázdniny
Odjezd z internátu ve čtvrtek 22. 12. 2022 po dopoledním vyučování, příjezd na internát v pondělí 2. 1. 2023 od 14:00. Vyučování začne v úterý 3. 1. 2023 v 8:05.
3. 2. 2023 - Pololetní prázdniny Odjezd z internátu ve čtvrtek 2. 2. 2023 po dopoledním vyučování, návrat v neděli 5. 2. 2022 od 14:00.
20. 2. – 24. 2. 2023 - Jarní prázdniny
Odjezd z internátu v pátek 17. 2. 2023 po vyučování, příjezd na internát je v neděli 26. 2. 2023 od 14:00. Vyučování začne v pondělí 27. 2. 2023 v 8:05.
6. 4. 2023 Velikonoční prázdniny
                                                                                                                       7. 4. 2023 Velký pátek (státní svátek)
                                                                                                                       10. 4. 2023 - Velikonoční pondělí (státní svátek)
                                                                                                                       Odjezd z internátu ve středu 5. 4. 2023 po vyučování.
                                                                                                                       Příjezd na internát v úterý 11. 4. 2023 do 8:00. Vyučování začne v úterý 11. 4. 2023 v 8:05.
                                                                                                                      1. 5. 2023 -  Svátek práce (st. svátek) Příjezd na internát v úterý 2. 5. 2023 do 8:00.
                                                                                                                      8. 5. 2023
- Den vítězství (st. svátek) Příjezd na internát v úterý 9. 5. 2023 do 8:00.
                                                                                                                      1. 7. – 31. 8. 2023
- Hlavní prázdniny Odjezd z internátu v pátek 30. 6. 2023 od 8:45.
                                                                                                                               

Číst více

Celostátní sportovní hry sluchově postižených žáků

Termín konání: 23. 6. – 26. 6. 2019

Kontakt:
Ředitelka CSHSPŽ - Mgr. Klára Masnicová (csh2019@ssplbc.cz)

Číst více