Loading color scheme

O škole, podmínky pro přijetí žáka

Základní škola a Mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace
Zřizovatel: Liberecký kraj
Spádová oblast: Liberecký kraj

Do základní školy přijímáme žáky s různým stupněm sluchového postižení. Na vzdělávání sluchově postižených žáků se specializujeme takřka 65 let.

Do základní školy přijímáme žáky s těžkou poruchou komunikačních schopností, kterou nelze kompenzovat běžnou logopedickou či foniatrickou ambulantní péčí. Jedná se o nejtěžší poruchy řeči – dysfázie, různé formy mutismu, palatolálie, batbuties (koktavost) či těžké formy dyslalie a verbální dyspraxie.

Číst více

Organizace školního roku 2023/2024 - přehled volných dní

4. 9. 2023 - slavnostní zahájení školního roku
8:05 – 8:45 - Žáci jsou v kmenových třídách s třídními učiteli.
8:05 – 8:25   Žáci 1. tříd a jejich doprovod mají slavnostní zahájení v knihovně.
28. 9. 2022 - Den české státnosti (státní svátek)
29. 9. 2023 - „ředitelské volno“ dle ustanovení § 24 zák. č. 561/2004 Sb.
Odjezd z internátu ve středu 27. 9. 2023 po vyučování, příjezd na internát v neděli 1. 10. 2023 od 14:00.
26. 10. a 27. 10. 2023 Podzimní prázdniny Odjezd z internátu ve středu 25. 10. 2023 po vyučování, příjezd na internát v neděli 29. 10. 2023 od 14:00. Vyučování začne v pondělí 30. 10. 2023 v 8:05.
28. 10. 2023 - Den vzniku samostatného Československého státu (státní svátek – připadá na sobotu)
17. 11. 2023 - Den boje za svobodu a demokracii (státní svátek) Odjezd z internátu ve čtvrtek 16. 11. 2023 po dopoledním vyučování, příjezd na internát v neděli 19. 11. 2023 od 14:00.
23. 12. 2023 – 2. 1. 2024 - Vánoční prázdniny
Odjezd z internátu v pátek 22. 12. 2023 po vyučování, příjezd na internát v úterý 2. 1. 2024 od 14:00. Vyučování začne ve středu 3. 1. 2024 v 8:05.
2. 2. 2024 - Pololetní prázdniny Odjezd z internátu ve čtvrtek 1. 2. 2024 po dopoledním vyučování, návrat v neděli 4. 2. 2024 od 14:00.
26. 2. – 1. 3. 2024 - Jarní prázdniny
Odjezd z internátu v pátek 23. 2. 2024 po vyučování, příjezd na internát je v neděli 3. 3. 2024 od 14:00. Vyučování začne v pondělí 4. 3. 2024 v 8:05.
28. 3. 2024 Velikonoční prázdniny
29. 3. 2024 Velký pátek (státní svátek)
1. 4. 2024 - Velikonoční pondělí (státní svátek)
Odjezd z internátu ve středu 27. 3. 2024 po vyučování. Příjezd na internát v úterý 2. 4. 2024 do 8:00. Vyučování začne v úterý 2. 4. 2024 v 8:05.
1. 5. 2023 -  Svátek práce (st. svátek) Odjezd z internátu v úterý 30. 4. 2024 po dopoledním vyučování. Příjezd na internát ve čtvrtek 2. 5. 2024 do 8:00.
8. 5. 2023
- Den vítězství (st. svátek) Odjezd z internátu v úterý 7. 5. 2024. Příjezd na internát ve čtvrtek 9. 5. 2024 do 8:00.
29. 6. – 1. 9. 2024
- Hlavní prázdniny Odjezd z internátu v pátek 28. 6. 2024 od 8:45.


                                                                                                                               

Číst více

Celostátní sportovní hry sluchově postižených žáků

Termín konání: 23. 6. – 26. 6. 2019

Kontakt:
Ředitelka CSHSPŽ - Mgr. Klára Masnicová (csh2019@ssplbc.cz)

Číst více