Loading color scheme

Internát

Organizační a provozní informace
Interiéry internátu jsou přizpůsobeny k ubytování dětí a žáků různých věkových kategorií. Pokoje i chodby jsou vyzdobeny výtvarnou tvorbou ubytovaných, jsou vybaveny dvěma až třemi lůžky a mají hygienické zázemí, sprchu, WC, dvě umyvadla. Ve výchovné skupině jsou děti přibližně stejného věku. Činnosti skupiny je řízena paní vychovatelkou nebo panem vychovatelem, zahrnuje aktivity spojené s přípravou na vyučování, pobyty venku, sociální učení, návštěvy kulturních představení a krajské vědecké knihovny, bazénu a podobně. Žákům od 12 let jsou umožněny i samostatné vycházky do města za předpokladu, že k tomu dají jejich rodiče souhlas.

Internát zajišťuje zájmové činnosti nejen pro ubytované, ale i pro naše žáky z Liberce a blízkého okolí. Jedná se o sportovní kroužky - fotbal, basketbal, florbal, kroužek keramiky a informatiky.

Ubytovací kapacita internátu je 48 lůžek. Děti jsou ubytované ve dvou patrech.

D2 - (paní vychovatelky Schuhová Alena, Mgr. Petra Bobková) telefon 482 416 437
- zde jsou ubytované děti mateřské školy, žáci prvního stupně a všechna děvčata

E2 - (paní vychovatelky Šlajchová Jana, Horáková Alena) telefon 482 416 415
- zde jsou ubytovaní chlapci

Vedoucí vychovatelka: Havlíčková Simona - tel. 482 416 407 ( mob. 778 536 644)

Páteční odjezd domů - po skončení vyučování v 11:45, 12:40 a 13:35.
- internát je v provozu do 16:30 hodin

Nedělní příjezd dětí a žáků na internát je v době od 14:00 -18:00 (Ve výjimečných případech do 20:00 hod.).
Příjezd do školy je možný také v pondělí do 8:00 hodin, od 6:30 je internátním dětem umožněno počkat na vyučování v ranní školní družině, volejte školní telefonem 435.

Vážení rodiče, pokud budete potřebovat telefonicky hovořit s vychovateli o Vašem dítěti využijte, prosím těchto termínů:

denní vychovatelé: pondělí a středa 17:30 – 18:00 hod
noční vychovatelé: pondělí a středa 19:30 – 20:00 hod.

internát D2 – tel. 482416437
internát E2 - tel. 482416415

Akceptováním těchto termínů nebude docházet k narušování výchovné činnosti vychovatelů a dětí, děkujeme.
V jiných dnech a časech telefonujte pouze v naléhavých případech!

Vedoucí vychovatelku S. Havlíčkovou můžete kontaktovat tel. i osobně
pondělí – pátek 8:00 – 11:00, SMS kdykoliv (778 536 644)

Denní režim internátu: pondělí - pátek

7:00 budíček
7:00 - 7:50 snídaně
7:55 odchod do školy na vyučování
9:40 (10:45) dopolední svačina
11:40 - 13:45 oběd
12:00 (14:00) odpolední program internátu 1
15:00 - 16:00 odpolední svačina
16:00 - 18:00 příprava na vyučování, odpolední program 2
18:00 - 18:30 večeře
18:30 - 19:30 večerní program internátu
20:00 - 22:00 večerka

večerka
20:00 děti do věku 10 let
20:30 - 21:00 děti ve věku 11 - 12 let
21:30 děti ve věku 13 - 14 let
21:30 - 22:00 mládež nad 15 let