Loading color scheme

Školní knihovna

Otevřena ve středu 13:00 – 14:00

Pravidla školní knihovny:

  • Knížky si půjčujeme na 1 měsíc, po dohodě je možné lhůtu prodloužit.
  • Každou výpůjčku hlásíme vedoucí školní knihovny.
  • O vypůjčené knížky pečujeme, neničíme je a vracíme je v pořádku.
  • V knihovně se chováme tak, abychom nerušili ostatní.

Vedoucí školní knihovny:
Mgr. Pavla Smolová (smolova@ssplbc.cz)