Loading color scheme

GDPR

Dne 25. 5. 2018 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Bc. Roman Šikola, email: roman.sikola@kraj-lbc.cz, tel.: 485 226 356, 739 541 629

Kontaktní osoba v ZŠ a MŠ logopedické: Mgr. Jakub Karásek, info@ssplbc.cz, tel. 482 416 401

Informační memorandum ZŠ a MŠ lopopedické
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, E. Krásnohorské 921, příspěvková organizace jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech:

Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona a prováděcích předpisů, zvláštních zákonů:

1. Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona

  • školní matrika (vedení dokumentace školy),
  • doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování
  • statistické výkaznictví

2. Osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonů

  • podněty pro jednání OSPOD, přestupkové komise
  • podklady žáků pro vyšetření v SPC a PPP

3. Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu

  • seznamy žáků na mimoškolních akcích a zahraničních zájezdech,
  • seznamy žáků na soutěžích