Loading color scheme

SPC PRO DĚTI, ŽÁKY A STUDENTY S NARUŠENOU KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTÍ (NKS)

Nabízí:

Služby pro děti

 • SPC - Základní škola a Mateřská škola logopedická, Liberec
 • ambulantní péče – individuální nebo kolektivní logopedická a speciálně pedagogická péče
 • odborné psychologické a speciálně pedagogické vyšetření
 • diferenciální diagnostika
 • organizování diagnostických pobytů
 • návštěvy v rodinách
 • zajištění odborných vyšetření
 • supervize logopedické péče při integraci dítěte do školského zařízení
 • půjčování pomůcek

Služby pro rodiče

 • seznámení s typem vady dítěte a možnostmi nápravy řeči
 • pomoc při zajišťování odborných vyšetření
 • poradenství sociálně-právní a kontakty na odborná pracoviště
 • zapůjčení odborné literatury, pomůcek

Služby pro školy

 • SPC - Základní škola a Mateřská škola logopedická, Liberec
 • vyšetření dětí pro potřeby zařazení do systému vzdělávání
 • vřazování dětí do speciálních tříd
 • supervize a metodické vedení logopedických asistentek
 • informace o možnostech integrace
 • doporučení rozsahu individuální péče
 • vypracování odborného posudku na integrované dítě a spolupráce při vytváření individuálních vzdělávacích plánů
 • poradenské služby, kontakty na odborná pracoviště v regionu
 • nabídka vzdělávacích akcí
 • nabídka náslechů a získání odborné praxe v SPC
 • půjčování speciálních pomůcek, učebnic, odborné literatury