Loading color scheme

INFORMACE O SPC

Při ZŠ a MŠ je zřízeno Speciálně pedagogické centrum (SPC).

Pracovníci SPC poskytují služby dětem, žákům a studentům se sluchovým postižením i dětem, žákům a studentům s narušenou komunikační schopností, jejich rodičům a učitelům. Veškeré služby SPC jsou bezplatné. Ve vztahu ke klientům je zaručena ochrana dat a informací. S dětmi pracujeme pouze za předchozího souhlasu rodičů.

SPC působí v regionu Libereckého kraje a sídlí v budově mateřské školy.

Služby poskytované SPC

Poradenství, speciálně pedagogická-logopedická péče o děti s vadou řeči nebo sluchu od zjištění vady až po ukončení vzdělávání na středním stupni.

  • Depistáže a vyšetření dětí pro stanovení optimální spec. pedagogické a logopedické péče, pro po-třeby zařazení do systému vzdělávání;
  • diferenciální diagnostika, psychologické a speciálně pedagogické vyšetření; pomoc při profesionální orientaci;
  • poradenství sociálně právní, kontakty na odborná pracoviště;
  • informace o kompenzačních pomůckách, případné zapůjčení;
  • ambulantní speciálně pedagogická-logopedická péče;
  • speciálně pedagogická- logopedická supervize i metodická pomoc při integraci dítěte do škol;
  • legislativní podklady pro integraci; pro uzpůsobení maturitní zkoušky;
  • doporučení rozsahu individuální péče; pomoc při vypracování in-dividuálně vzdělávacího plánu.

V zájmu svého dítěte se s námi spojte co nejdříve po zjištění vady.
Těšíme se na spolupráci. Jste srdečně zváni.