Loading color scheme

Zápis žáků do 1.ročníku ZŠ 2022/2023

zpis3. 1. 2021 Zápis se bude konat v týdnu od 4. do 8. dubna 2022. Přesný termín, kdy si vás pozveme do školy,  vám sdělíme telefonicky či emailem během měsíce března na základě vámi vyplněných údajů v elektronické přihlášce.

K zápisu dítěte vezměte s sebou rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, doporučení poradenského zařízení, případně jiné zprávy týkající se diagnózy dítěte. Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělání budete vyplňovat v den zápisu u nás ve škole, případně můžete využít  další způsoby podání žádosti dle pokynů v příloze.

Zájemce o první třídu prosíme o vyplnění elektronické přihlášky  https://zslogolib.edupage.org/register/.