Loading color scheme

Informace ke stravování 2023/2024

zelenina29. 8. 2023 Vážení rodiče, aby vaše díte mohlo dostat požadovanou stravu, tak je nezbytné odevzdat vyplněnou přihlášku na stravování. Tato výzva platí především pro rodiče žáků internátních dětí. Přihlášku děti dostávaly spolu s vysvědčením, případně je ke stažení na stránkách školy, v sekci ŠKOLNÍ JÍDELNA. Přihlášku můžete poslat emailem, poštou nebo vhodit do schránky vedle vchodu do školy nejpozději do 1. 9. 2023. Nově nastupující žáci potřebují čip k vydávání obědů, který jim vydám ve své kanceláři. V případě jakýchkoliv dotazů se na mě obracejte na tel. 482 416 405 nebo 778 536 645, email: batthyany@ssplbc.cz. Osobně jsem k zastižení do konce týdne v době 8:00 - 13:00. Klára Batthyány, vedoucí školní jídelny