Loading color scheme

Festival Mluvící ruce 2023

Mluvc-ruce3. 10. 2023      Děkujeme našim žákům za reprezentaci školy festivalu Mluvící ruce 2023, přehlídce tvorby převážně neslyšících umělců a projevu ve znakovém jazyce, kterou pravidelně pořádá Česká unie neslyšících. Poděkování patří také Lence Marxové za přípravu žákyň na jejich vystoupení.