Loading color scheme

Slavnostní zahájení 55. ročníku Celostátních sportovních her sluchově postižených žáků

V neděli 23. června 2019 se v Liberci ubytovaly výpravy z 11 škol pro žáky s vadami sluchu, které se zúčastní 55. ročníku Celostátních sportovních her sluchově postižených žáků (CSHSPŽ).

Všichni sportovci i jejich vedoucí sledovali v pozdních odpoledních hodinách v Home Credit Areně slavnostní zahájení Olympiády dětí a mládeže. Při nástupu sportovců za Liberecký kraj jsme viděli i reprezentanty našich CSHSPŽ.  Celý ceremoniál perfektně tlumočil do znakového jazyka Mgr. Roman Vránek, pedagog ze ZŠ a MŠ logopedická v Liberci. Olympijský slib ve znakovém jazyce skládal Adam Čapek, žák ZŠ a MŠ logopedická v Liberci; slib rozhodčích převáděla do ZJ Mgr. Kateřina Moravcová, zaměstnankyně z téže školy.

Těšíme se na další dny plné sportu a zábavy!

Mgr. Pavla Smolová