Loading color scheme

Provozní řád školní jídelny

jdelna1. 10. 2019 Vážení rodiče, dovolte nám připomenout základní informace z provozního řádu školní jídelny. "V rámci školního stravování konzumují žáci (dále jen strávníci) stravu výhradně ve školní jídelně. Není možné, aby si zákonní zástupci, nebo strávníci odnášeli jídlo domů. Výjimku tvoří první den neplánované nepřítomnosti, který se považuje za pobyt ve škole, kdy si lze stravu odebrat do jídlonosiče. Tento výdej stravy bude umožněn v době 11:15 – 11:45." Děkujeme za pochopení. K. Batthyány - vedoucí školního stravování, J. Karásek - ředitel školy