Loading color scheme

Nácvik evakuace - požární poplach

porn-poplach30. 9. 2020 Ve středu 30. 9. 2020 byl pro ubytované na internátu vyhlášen cvičný požární poplach. Všichni se evakuovali nejbližším únikovým východem a sešli jsme se na shromaždišti na školním hřišti. Vše proběhlo pod odborným dohledem specialisty na bezpečnost a ochranu zdraví pří práci. Naštěstí šlo pouze o nácvik. J. Karásek