Loading color scheme

Formulář ČSSZ - ošetřovné

3. 11. 2020 SSZ-oetovne Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) vydala formulář "Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém byla uzavřena škola". Předepsaný tiskopis umožňuje uplatnění nároku na ošetřovné v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii, přijatých ve školním v roce 2020/21. Vyplňuje žadatel o dávku – pečující osoba, nikoliv škola. Formulář zde: https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m?inheritRedirect=true
Podrobné informace k ošetřovnému jsou na hlavní stránce ČSSZ www.cssz.cz   Jakub Karásek

 

 

 

 

 

 

Informace k zahájení školnímu roku 2020/2021

zacatekskoly26. 8. 2020 Vážení rodiče, milí žáci, vzhledem k blížícímu se začátku školního roku mi dovolte sdělit Vám několik úvodních informací.
Organizační pokyny ke školnímu roku 2020-2021 zde: 

1. 9. - 4. 9. 2020 Probíhá výuka bez odpoledního vyučování, 1. 9. jsou děti přítomny ve třídách pouze v čase 8:05 - 8:45, v tuto dobu také proběhne přivítání prvňáčků společně s rodiči.

V průběhu roku jsou naplánovány tradiční školní akce. Buďte prosím tolerantní, pokud dojde ke změnám v termínech nebo zrušení. Vše záleží na epidemilogické situaci v našem kraji a celé České republice. Doufám, že školní rok 2020/2021 bude klidnější, než ten předchozí a pevně věřím, že společnými silami vše zvládneme. Jakub Karásek, ředitel školy

Obnovený provoz školy 25. 5. - 30. 6. 2020

skola4. 5. 2020 Vážení rodiče, dle pokynů MŠMT a MZ sděluji podrobnosti k obnovené výuce. Důležité informace: Od pondělí 25. 5. 2020 bude probíhat omezená výuka pro žáky 1. stupně. Účast žáků ve škole je dobrovolná a záleží na rozhodnutí zákonného zástupce. O přítomnosti dětí od 25. 5. 2020 informujte nejpozději do 11. 5. 2020 třídního učitele. Žáci nepřítomní ve škole budou pokračovat v upraveném distančním způsobu vzdělávání. Ranní družina není povolena, proto nebude poskytována. Dopolední družina bude v provozu do 16:30. Školní jídelna bude v provozu. Podrobnější informace v přiložených souborech. Věnujte jim prosím zvýšenou pozornost. Děkuji a přeji klidný závěr školního roku. J. Karásek

 

 

Jídelna, družina, internát

jidelna215. 4. 2020 Vážení rodiče, vzhledem k dlouhodobému uzavření školy, není nutné momentálně platit zálohy za stravné, družinu a internát. Na webových stránkách strava.cz si můžete zjistit stav kont vašich dětí. Ke konečnému vyúčtování a vrácení přeplatků dojde klasicky během letních prázdnin. Klára Batthyány – vedoucí stravování

Výtvarná výchova v přírodě

podzim12. 10. 2020 Sluníčka a čerstvého vzduchu jsme si v září užívali naplno. Dívali se, poznávali a tvořili. Něco málo z tvorby žáků prvního a druhého stupně. Obrázky z přírodnin. Během cesty na Lesní koupaliště jsme poznávali rostliny a stromy. Vznikala architektonická díla: domečky pro skřítky. Ke zdárnému konci pomohla spolupráce ve skupinách. V neposlední řadě i skládání a pouštění lodiček přineslo velkou zábavu. Více ve fotogalerii ZŠ.

Mgr. Pavlína Kordová

Informační bulletin ke školnímu roku 2020/2021

bulletin26. 8. 2020 Vážení rodiče, zveřejňuji informační bulletin pro aktuální školní rok. J. Karásek

 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

22. 4. 2020 Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola logopedická Liberec, příspěvková organizace  rozhodla svým ředitelem podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, následovně:

Přijatí žáci k základnímu vzdělávání: 102B, 103B, 104B, 105B, 106B, 107B, 108B, 109B, 110B, 111B, 113B, 114B, 115B, 124B

Nepřijatí žáci: 116B, 117B, 118B, 119B, 120B, 123B, 125B

Číst více

Aktualizace - zápis žáků do 1. ročníku

zpis---chlapec---dve25. 3. 2020 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat od 1. 4. 2020 do 13. 4. 2020 bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Žádáme rodiče o vyplnění elektronické příihlášky (v pravém horním rohu) na adrese https://zslogolib.edupage.org/ Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání přihlášky pouze těmito způsoby:
1. Podepsanou přihlášku pošlete na adresu ZŠ a MŠ logopedická, Liberec, E. Krásnohorské 921, 460 14.
2. Zašlete datovou schránkou s elektronickým podpisem (datová schránka 9qqmgs4)
3. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
                                              4. Podepsanou přihlášku vhoďte do schránku u hlavního vchodu školy
                                              V případě, že přihlášku elektronicky vyplnit nemůžete, domluvíme se na jiném řešení, zavolejte nám.

Číst více

Kryté stání pro kola a koloběžky

kolo4. 9. 2020 Vážení rodiče, milí žáci, za dobrého počasí se lze do školy dopravovat na kole nebo koloběžce. K parkování svých dopravních prostředků využijte kryté stání k tomu určené. Kola i koloběžky je třeba uzamknout. Jakub Karásek

Provoz školní jídelny od 25. 5. 2020

zelenina22. 5. 2020 Školní jídelna bude od 25. 5. 2020 opět v provozu. Vzhledem k momentální situaci bude možné stravu odhlašovat a přihlašovat pouze den předem do 14 hodin. Zároveň nelze jídlo první den nemoci vyzvednout do jídlonosiče. Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás. Klára Batthyány – vedoucí stravování

Průběžné informace - duben 2020

mmt-mz18. 4. 2020 Vážení rodiče, dovolte mi několik informací k otevření škol. První stupeň ZŠ by měl být otevřen 25. května, druhý stupeň by měl fungovat formou individuálních konzultací. Organizace výuky, nošení roušek, režim přestávek, provoz družiny, internátu, školní jídelny a dodržování hygieny budou mít přesná pravidla.

Číst více

Informace z Ministerstva školství

logo-mmt25. 3. 2020 V pondělí 23. 3. proběhla tisková konference ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Závěry: S otevřením škol se počítá ve druhé polovině května. Školy mají za úkol pokračovat v domácím vzdělávání žáků. Příijímací zkoušky proběhnou 14 dní po otevření škol. V žádné z variant ministerstva se nepočítá se zkrácením hlavních prázdnin. J. Karásek

školní knihovna

knihovnaI v tomto školním roce bude pro malé a větší čtenáře otevřena školní knihovna, a to každou středu od 13:00 do 14:00. Začínáme ve středu 16. září 2020. Se všemi čtenáři se na viděnou těší školní knihovnice, Mgr. Pavla Smolová

pokyny k organizaci ranního shromažďování žáků 2. stupně od 9. 6. 2020

reim-vstupu5. 6. 2020 Žáci druhého stupně budou chodit do školy v úterý a ve středu, v termínech 9.6., 10.6., 16.6. a 17.6. Žáci se budou shromažďovat před hlavním vchodem. V 8.15 hod. si je vyzvedne učitel a společně odejdou do tříd. Žádáme všechny žáky druhého stupně, aby nepřicházeli do školy příliš brzy a nepromíchávali se s žáky prvního stupně.

Časy vyučovacích hodin jsou pozměněny (viz. přiložený rozvrh hodin). První den školy budeme od žáků vybírat podepsané čestné prohlášení, bez kterého nemůžeme žáky do školy přijmout.

2.stupeň

Daniela Rygálová

Poděkování

partnerstv118. 4. 2020 Vážení rodiče, máme za sebou přibližně měsíc uzavřené školy - situace, kterou si nikdo z nás nepředstavoval a nemohl se na ni připravit. Chtěl bych moc poděkovat Vám všem, rodičům, žákům a učitelům, za to jakým způsobem přistupujete k domácí výuce. Čeká nás ještě několik týdnů uzavřené školy, proto prosím, poskytněne jednotlivým pedagogům zpětnou vazbu, ať jsou dobře informováni a mohou se lépe přizpůsobit vašim možnostem.  Za mě mohu říci, že na prvním i druhém stupni máme nastaven funkční systém, který se stále průběžně zdokonaluje.

Číst více

Česká televize u nás ve škole - Evropský den logopedie

ceska-televize18. 3. 2020 Co se u nás ve škole daří? Před rozšířením epidemiíí koronaviru a uzavřením školy u nás  natáčela Česká televize. Téma bylo Evropský den logopedie. Děkujeme všem žákům a paním učitelkám, byli jste skvělí! Reportáž z naší školy je ve Zprávičkách 6. 3. 2020 od času 1:04. https://decko.ceskatelevize.cz/zpravicky J. Karásek